ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A TLV s.r.o. társaság általános üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek" ), cégjegyzékszám: 26106191 (a továbbiakban: ”Szolgáltató” ) a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban P.T. a 89/2012. sz. törvény 1751. § (1) bekezdésében foglaltak szerint szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A felek, a szolgáltató és egy másik személy (a továbbiakban: ”felhasználó” )közötti, (i.) a szolgáltató által nyújtott járműfelügyeleti szolgáltatásra (a továbbiakban: ”szolgáltatás” vagy "szolgáltatások") és (ii.) műholdas (nyomkövető) fedélzeti egység szállítására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
  2. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a továbbiakban "Szolgáltatási szerződés", a HW-egység szállítására vonatkozó szerződés a továbbiakban "Vásárlási szerződés", és mindkét fent említett szerződés együttesen és külön-külön is "Szerződés".
  3. Szerződés alapján az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is rögzíthetőek. A szerződésben foglalt bármely eltérő rendelkezés elsőbbséget élvez az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 2. SZOLGÁLTATÁS
  1. A szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó számára:
   • a járművek mozgásának nyomon követését,
   • pozíciójuk megállapítását, az utak folyamatának kiértékelését
   • elektronikus útnyilvántartás elkészítését az összegyűjtött adatok alapján.
  2. A jármű útvonalára és helyzetére vonatkozó adatokat a járműben található HW-egység GPRS-en keresztül továbbítja a szolgáltató vagy 3. fél által üzemeltetett szerverre (adattároló), ahol azokat egy adatbázisban tárolják. A jármű HW-egységébe a fenti adatátviteli módszert támogató tarifával rendelkező SIM-kártyát kell beszerelni. A SIM-kártya lehet a szolgáltató vagy a felhasználó tulajdonában.
  3. A SIM-kártya HW-egységgel együtt történő szállítása esetén a SIM-kártya a szolgáltató tulajdonában marad, és a felhasználó a fizetett előfizetés időtartamára kapja kölcsön. Ezen időszak alatt a felhasználó köteles megvédeni a SIM-kártyát a sérüléstől, elvesztéstől vagy megsemmisüléstől. Ezt a SIM-kártyát nem szabad más célra használni. A SIM-kártyával való visszaélés a felhasználó jogainak és kötelezettségeinek súlyos megsértésének minősül, melynek következtében a szolgáltató jogosult a SIM-kártya azonnali letiltására és a szolgáltatás nyújtásának megszakítására. A szerződés időtartama alatt a felhasználó felelős a neki kölcsönadott SIM-kártya megrongálódásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy visszaélésszerű használatáért, és köteles megtéríteni az okozott kárt.
  4. Az adatátvitelre alapesetben csak Magyarország területén kerül sor. Ha a felhasználó adatátvitelt igényel külföldre, annak feltételei az árlistában szerepelnek.
  5. A szolgáltatás felhasználója a szolgáltató weboldalán, jelenleg a www.gpsdozor.hu címen elérhető webes felületen (a továbbiakban: "webes felület") keresztül férhet hozzá járműve és naplója adataihoz. A webes felületre való belépéskor a HW-egységhez csatolt vagy a szolgáltató által a felhasználó elektronikus címére küldött felhasználónévvel és jelszóval (a továbbiakban "hozzáférési adatok") igazolja személyazonosságát.
  6. A szolgáltatás GPS segítségével határozza meg a jármű helyét és sebességét. Ez a technológia viszonylag pontos lokalizációt tesz lehetővé, a valóságtól való néhány százalékos eltéréssel. Az adatátvitel GPRS- vagy CSD-adatátvitellel történik. A felhasználó a havi tarifa kiválasztásakor a HW-egységen választja ki az adatátvitel technológiáját, és ez a szolgáltatóval egyeztetve módosítható.
  7. Az interfész lehetővé teszi a felhasználó számára az üzemanyag-fogyasztás adatainak megadását is. Az így megadott adatok és a jármű működésére vonatkozó GPS-adatok alapján a webes felület feldolgozza az egyes járművek fogyasztására vonatkozó statisztikákat. Ezen adatok pontossága elsősorban attól függ, hogy a felhasználó helyesen adja-e meg a jármű tankolási adataira vonatkozó információkat.
  8. A webes felület lehetővé teszi az egyes utak megtekintését Nyugat- és Közép-Európa térképein. A térképadatok további felhasználására vonatkozó jogok és licencek nem képezik a szolgáltatás részét
  9. A kilométer-számláló leolvasásának pontossága függ az alkalmazott GPS-technológia hibaarányától, a megtett útvonalak jellemzőitől és a jármű vezetési magatartásától. Az abszolút hibát részben korrigálja a rendszerbe bevitt jármű kilométerórájának adataiból kiszámított korrekciós tényező. Ahhoz, hogy az automatikus korrekció megfelelően működjön, havonta legalább egyszer be kell írnia a kilométeróra állását.
  10. A szolgáltató biztosítja, hogy a szerveren (adattárolón) lévő adatokat a szolgáltatás igénybe vevője számára huszonnégy (24) hónapig archiválja, ezt követően az adatokat a szolgáltató eltávolíthatja.
 3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS FELELŐSSÉGEI, A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGKIZÁRÁSA
  1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó számára a következőkből álló szolgáltatást nyújtja:
   • a szerveren (adattároló) lévő fiók aktiválása
   • a szerver (adattároló) és a HW-egység közötti adatátvitel üzembe helyezése és
   • a webes felületen való munkavégzéshez szükséges hozzáférési adatok biztosítása.
  2. A Webes felület egy olyan alkalmazás, amely a hét minden napján, napi huszonnégy (24) órában elérhető; a Szolgáltató azonban nem vállalja, hogy folyamatosan és megszakítás nélkül biztosítja a Webes felület elérhetőségét. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja ezt a tényt. A Szolgáltató azonban csak indokolt esetben (pl. rendszerkarbantartás vagy szerverfrissítés során) jogosult a hozzáférhetőséget megszakítani, és a webes felület hozzáférhetőségének vagy a szolgáltatások elérhetőségének tervezett megszakításáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatni. A Szolgáltató vagy bármely harmadik fél műszaki hibája esetén a Szolgáltató jogosult a webes felület elérhetőségét vagy a szolgáltatások elérhetőségét előzetes értesítés nélkül megszakítani. A Szolgáltató mindent megtesz a Szolgáltatás folyamatos elérhetőségének fenntartása érdekében. A Szolgáltató azonban folyamatosan fejleszti az alkalmazást, módosítja a szolgáltatást és új funkciókkal bővíti. A szolgáltatás havonta többször automatikusan frissül, a szolgáltató nem köteles tájékoztatni a felhasználót ezekről a változásokról.
  3. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó járműveinek adatait a Felhasználó írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek, kivéve, ha ezt az együttműködést törvény, bírósági vagy más hatósági határozat vagy hasonló körülmények megkövetelik.
  4. Ha a szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltatási szerződést felmondja, vagy a szolgáltatás nyújtását a felhasználónak a szolgáltatóval szemben fennálló bármilyen fennálló kötelezettsége miatt, vagy a szolgáltató berendezésével való visszaélés esetén felfüggesztik, a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a felhasználó flottájának működésére vonatkozó adatokat a szolgáltatás igénybevételének időtartamára vonatkozóan.
  5. Továbbá a szolgáltató nem felel különösen a következőkért:
   • az internetkapcsolat meghibásodása esetén, amely a GPS/GSM jel elérhetetlenségéből/árnyékolásából vagy a HW-egységnek a felhasználó vagy harmadik fél általi megrongálásából eredő szolgáltatásmegszakítások esetén;
   • a felhasználói hozzáférési adatok harmadik fél részére történő átadásából eredő károkért, ill. a felhasználói hozzáférési adatokkal való visszaélés esetén illetéktelen személy által.
  6. A Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetési díj (azaz a szolgáltatásokra vonatkozó ár) megfizetése esetén a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a webes felületet. Az webes felület elérhető szolgáltatásainak köre az előfizetés megvásárlásakor kerül meghatározásra. A hozzáférés időtartamát a megvásárolt előfizetés hossza határozza meg. Az előfizetés lejárta után a Felhasználó még harminc (30) napig hozzáférhet a webes felülethez, de csak az előfizetés lejáratának időpontjáig megjelenő járműadatok jelennek meg.
  7. A következő időszakra szóló előfizetés megvásárlása után a szolgáltatáshoz való hozzáférés az újonnan megvásárolt előfizetés mértékéig megújul. Az újonnan vásárolt előfizetés az előző előfizetés lejáratát közvetlenül követő napon kezdődik, még akkor is, ha az új előfizetés megvásárlására ezen időpont után került sor.
  8. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem rendelkezik információval arról, hogy a HW-egység fizikailag éppen melyik járműben található (azaz, hogy például nem helyezték-e át egy másik járműbe), és e tekintetben a Felhasználó adataira és információira támaszkodik. Így a Szolgáltató nem képes és nem is köteles a Felhasználónak bármilyen nyilvántartást vagy statisztikát szolgáltatni arról, hogy a Felhasználó hogyan vette igénybe a szolgáltatást egy adott járművel kapcsolatban.
  9. A Szolgáltató jogosult - a Felhasználó előzetes tájékoztatási kötelezettsége nélkül - korlátozni vagy letiltani a szolgáltatást és/vagy a webes felülethez való hozzáférést, különösen a következő esetekben:
   • szerződésszegés a felhasználó részéről; és/vagy
   • a szolgáltatót vagy a szolgáltatás nyújtásában részt vevő bármely harmadik felet veszélyeztető fenyegetés; és/vagy
   • a webes felületet, a webes felülethez való hozzáférést vagy a szolgáltatás nyújtását/használatát érintő bármilyen fenyegetés vagy veszély; és/vagy
   • ha tudomást szerez a felhasználó hozzáférési adataival való esetleges visszaélésről.
 4. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
  1. A Felhasználó vállalja, hogy fizikailag nem manipulál a szolgáltatásra szánt HW-egységgel. Ha a Felhasználó a szolgáltatásra szánt HW-egység csomagját a járműbe való tényleges beszerelés előtt átveszi, nem jogosult a csomagot felbontani vagy más módon manipulálni vele. Ha a HW-egység eredeti csomagolását felnyitják vagy megsértik, a Felhasználó elveszíti a jogot arra, hogy a HW-egységet hivatalos szervizközpontban szereltesse be, valamint elveszíti a HW-egységre vonatkozó garanciát.
  2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a HW-egységet nem hivatalos szerviz telepíti, helytelen telepítés fordulhat elő, és a Szolgáltató semmilyen módon nem felel a HW-egység hibamentes működéséért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a HW-egység szakszerűtlen telepítése által okozott hibákért, ha a telepítést nem hivatalos szervizközpont végzi.
  3. Ha a megfigyelt járművet egy harmadik személy használja, a Felhasználó köteles értesíteni ezt a személyt arról, hogy a Szolgáltató rögzíti és információkkal rendelkezik a megfigyelt jármű helyéről, és köteles továbbá megszerezni e harmadik személy hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltató megfigyelje annak a járműnek a mozgását, amelybe a HW-egységet beszerelték. A Szolgáltató ezzel összefüggésben nem vállal felelősséget az ilyen harmadik személyekkel szemben.
  4. A Felhasználó többek között vállalja, hogy:
   • nem használhat olyan berendezést vagy szoftvert, amely a Szolgáltatás, a HW-egység és/vagy a Szolgáltató által biztosított bármely berendezés, infrastruktúra vagy egyéb szolgáltatás működésének megszakítását eredményezné;
   • nem avatkozik be a HW-egység beállításaiba, nem változtatja meg a beállított paramétereket;
   • nem engedélyezi a webes interfészhez való hozzáférést illetéktelen személyek számára, és nem teszi közzé vagy más módon hozzáférhetővé a hozzáférési adatokat;
   • a Felhasználó hozzáférési jelszavát megváltoztatja közvetlenül a webes felülethez való (aktiválási) hozzáférési adatok kézhezvételét követő első bejelentkezést követően
   • nem használja a szolgáltatást oly módon, hogy az indokolatlanul nagymértékben terhelné a Szolgáltató infrastruktúráját és/vagy a szolgáltatás infrastruktúráját;
   • a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott tények bizalmas kezelését, kivéve a szabadon hozzáférhető információkat;
   • indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a Szolgáltatót a regisztrációkor vagy a szolgáltatás megkezdésekor megadott adataiban bekövetkezett változásokról
  5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást számára, mint végfelhasználó számára nyújtják, és hogy a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatást harmadik fél számára díj ellenében vagy ingyenesen a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen módon nyújtani.
  6. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a webes felületre a Felhasználó által megadott bejelentkezési adatokon keresztül belépő és a webes felületet használó valamennyi személy jogosult legyen a Felhasználót a szükséges mértékben képviselni, ill. a Felhasználó nevében jár el.
  7. A Felhasználó alcsoportját alkotó felhasználók, így különösen a Felhasználó alkalmazottai vagy más meghatalmazott munkatársai és képviselői kérdéseiket csak a Felhasználó oldalán kijelölt, meghatalmazott kapcsolattartókhoz intézhetik, és nem a Szolgáltatóhoz. A Felhasználó köteles gondoskodni ezen felhasználók megfelelő kiképzéséről, továbbá a szolgáltatás / HW egység használati feltételeiről. A szolgáltatás ára csak ezen felhatalmazott kapcsolattartók technikai támogatását tartalmazza. A Felhasználó részéről másoknak nyújtott technikai támogatást a Szolgáltató csak a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával és megállapodás szerinti díj ellenében nyújtja.
 5. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDEJE, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
  1. A szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól.
  2. A Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt jogosult a szolgáltatási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondani. A felmondási idő egy hónap, és a felmondás kézhezvételét követő hónap első napján kezdődik.
  3. A szolgáltató azon joga, hogy ezen feltételek mellett a szerződés megszűnése előtt korlátozza a szolgáltatás nyújtását, nem érinti.
 6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  1. A vásárló személyes adatainak védelméről a 101/2000. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak egyes jogi módosításai gondoskodnak.
  2. A Felhasználó hozzájárul a következő személyes adatok feldolgozásához: név és vezetéknév / név, vagy cégnév, lakcím / székhely címe, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám, amennyiben ezek az adatok a vonatkozó jogszabályok értelmében személyes adatok (a továbbiakban együttesen: "személyes adatok").
  3. A Felhasználó hozzájárul személyes adatai feldolgozásához a Szolgáltató oldaláról, a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a felhasználói fiók webes felületén való működtetése céljából. Amennyiben a Felhasználó nem választ más lehetőséget, a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait feldolgozza információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából is. A személyes adatok e cikk szerinti teljes feldolgozására vonatkozó hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában lehetetlenné tenné a szerződés megkötését.
  4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles a személyes adatainak helyes és valós megadására (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában vagy a webes felületéről végzett megrendelés során) valamint az esetleges változás esetén azok adatok javítására.
  5. A Szolgáltató felhatalmazhat egy harmadik felet a Felhasználó személyes adatainak feldolgozásának céljából. Az áruszállító személyek vagy a szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyek kivételével a Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem ad át személyes adatokat harmadik félnek.
  6. A személyes adatokat feldolgozása határozatlan ideig lehetséges. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában, automatizáltan vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik. A Felhasználó megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatást kapott arról, hogy ez önkéntes személyes adatszolgáltatás.
  7. Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató vagy a (6.5 cikk alapján) személyes adatainak feldolgozásával megbízott harmadik fél, az adatokat a vevő személyes- és magánéletének védelmével ellentétes módon kezeli, vagy jogszabályokkal ellentétesen használja, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás céljával kapcsolatban pontatlanok akkor:
   • magyarázatot és felvilágosítást kérhet az Szolgáltatótól illetve a személyes adati feldolgozásával megbízott harmadik féltől,
   • a Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó felszólítása az így okozott állapot orvoslására
  8. Ha a Felhasználó tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, a Szolgáltató köteles ezt a tájékoztatást megadni. A Szolgáltató jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladhatja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.
 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. A szerződéssel vagy annak tárgyával kapcsolatban felmerülő jogviszonyokra másodlagosan a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó.
  2. Ha a Szolgáltató hozzájárulásával a terméket a vételár kifizetése előtt szállítják le, a Felhasználó csak a teljes vételár kifizetése után szerzi meg a termék tulajdonjogát.
  3. Amennyiben a szerződéssel keletkezett jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet is tartalmaz, akkor a felek megegyeznek, hogy a viszonyt a cseh jogszabályok alapján rendezik.
  4. A szerződés annak minden elemével felülír minden, a felek közötti, a szerződés tárgyára vonatkozó korábbi megállapodást és megállapodást. A szerződéshez nem fűztek további szóbeli megállapodásokat. A szerződés bármely módosítását vagy kiegészítését írásban kell megtenni.
  5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Szerződést (vagy annak bármely részét) harmadik félre átruházni. A Felhasználó csak akkor jogosult követelését a Szolgáltató ellenkövetelésével szemben beszámítani, ha a beszámítási igényt a bíróság jogerősen elismerte a Felhasználó számára.
  6. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben közelít az érvénytelen rendelkezéshez. Egy adott rendelkezés érvénytelensége vagy hatályvesztése nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére.
  7. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv § 1765 cikkejének 2. bekezdésével összhangban vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát.

* * * * *

V Praze dne 1. 1. 2020

Ingyenes Ebook

El akarja hagyni a weboldalunkat anélkül, hogy elolvasta volna a 10 praktikus tippet, hogy hogyan spórolhat a járműflottán?

Adja meg az email címét és mi elküldjük az ebook-ot a későbbi elolvasásra.